El teu metge de confiança

25 anys d'experiència i de servei personalitzat i proper

Sóc nefròleg des de fa més de 25 anys

25 anys d’experiència dedicats a la teva salut.

25 anys de servei personalitzat i proper.

25 anys amb la mateixa vocació i il·lusió.

Dr. Xavier Borrellas

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close