Servei de telemedicina

CATALÀ

Des de la web de Top Doctors ofereixo la possibilitat d’atendre els pacients des de casa seva a través d’un xat que permet conversar i mostrar les exploracions complementàries que s’hagin realitzat (anàlisis, ecografies, informes de biòpsies, etc).

És també una bona opció per obtenir una segona opinió mèdica.

La telemedicina és el futur de l’atenció mèdica: és un mètode còmode, immediat i de disponibilitat continuada que genera confiança als pacients.


CASTELLANO

Desde la web de Top Doctors ofrezco la posibilidad de atender a los pacientes desde su casa a través de un chat que permite conversar y mostrar las exploraciones complementarias que se hayan realizado (analíticas, ecografías, informes de biopsia, etc).

Es también una buena opción para obtener una segunda opinión médica.

La telemedicina es el futuro de la asistencia médica: es un método cómodo, inmediato y de disponibilidad continuada que genera confianza a los pacientes. 


ENGLISH

From the Top Doctors website I offer the option to tend to patients from their homes through a chat that allows conversation and easy sharing of diagnostic tests (laboratory tests, ultrasound exams, biopsies results, etc.)

It is also a good option for additional medical opinion.

Telemedicine is the future of medical assistance: it is a comfortable, immediate and uninterrupted method that generates confidence in patients.

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close